21 kwietnia 2020

600 wniosków od pracodawców wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o dofinansowanie na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wnioski opiewają na prawie 200 mln zł dla niemal 40 tys. osób. Od 1 kwietnia rozparzono 99 wniosków. Do przedsiębiorców trafiło już 16,5 mln zł.

Adam Koszela, kierownik wydziału Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie powiedział na antenie Radia Via, że do tej pory przeważały małe firmy, które wnioskowały o pomoc. Zdarzały się także winsoki od dużych koncernów.

Ze wsparcia może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości firmy, który w związku z pandemią koronawirusa odnotował straty, a che utrzymać miejsca pracy. Pomoc może być przyznana na okres trzech miesięcy. Ze wsparcia mogą korzystać także organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, także parafie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie poprzez portal praca.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska