31 marca 2020

Czy w związku z koronawirusem można odmówić wykonywania pracy?

Rosnąca liczba zakażeń koronawirusem potęguje strach, szczególnie wśród pracowników, którzy na co dzień mogą mieć styczność z nosicielami. Boją się listonosze, kasjerzy, kierowcy autobusów, farmaceuci czy kurierzy. Czy w związku z koronawirusem można odmówić wykonywania pracy? Nadinspektor pracy Barabara Czarnek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie powiedziała w porannym programie Radia Via, że przepisy pozwalają na powstrzymanie się od wykonywania pracy, ale w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia.

Barbara Czarnek powiedziała także, że pracodawca nie może zwolnić nas z pracy bez okresu wypowiedzenia jeśli to wynika z umowy, ani też obniżyć nam pensji, powołując się na trudną sytuację na rynku związaną epidemią koronawirusa.

Pracodawca ma obowiązek zabezpieczenia pracownika w środki ochronne, w tym w rękawiczki, maseczki lub płyny do dezynfekcji. Lekceważenie tego obowiązku traktowane jest jako wykroczenie, za co grozi kara, którą może nałożyć na pracodawcę inspektor sanitarny.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska