20 września 2021

Głównym celem projektu realizowanego przez Europejski Urząd ds. Pracy ELA, jest promowanie pracy rejestrowanej. Akcja dotyczy pracy sezonowej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie dołączył do kampanii informacyjnej, zwracającej uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy pracowników sezonowych, zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie adresowane jest do pracobiorców, w tym cudzoziemców oraz pracodawców, w tym także agencji zatrudnienia, oferujących tego typu pracę.

W ramach kampanii przewidziano konsultacje i stoiska informacyjne z zachowaniem reżimu sanitarnego wspólnie z doradcami EURES oraz funkcjonariuszami Policji. Namioty ze stoiskami informacyjnymi usytuowane zostaną na wolnym powietrzu przy poszczególnych placówkach Urzędów Miejskich oraz w holu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, w godz. 10.00 do 13.00 w następujących terminach:

 

Urząd Miasta w Przemyślu w dniu 21.09.2021 r.;

Urząd Miasta w Krośnie w dniu 22.09.2021 r.;

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu 22.09.2021 r.;

Urząd Miasta Rzeszowa w dniu 23.09.2021 r.;

Urząd Miasta w Stalowej Woli w dniu 24.09.2021 r.

 

Szczegółowe założenia kampanii znajdują się na stronie internetowej ( https://www.ela.europa.eu/en/campaigns/rights-for-all-seasons ) oraz Głównego Inspektoratu Pracy i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Piotr Mazurkiewicz