11 lipca 2022

Pomoc uchodźcom, ogromna liczba odprawionych osób, zatrzymani przestępcy, skradzione samochody i zdarzenia na zielonej granicy. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej podsumował pierwsze półrocze w przejściach granicznych na Podkarpaciu.

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku funkcjonariusze SG z Podkarpacia odprawili łącznie ponad 4,93 mln podróżnych, w tym 3,09 mln na kierunku wjazdowym do RP. Dla porównania, w  analogicznym okresie ubiegłego roku odprawiono nieco ponad 2,2 mln osób. Najwięcej podróżnych odprawili strażnicy graniczni  z placówki w Medyce. Tamtejsi funkcjonariusze obsługują drogowe przejście graniczne w Medyce oraz kolejowe w Przemyślu. Łącznie odprawili przez pierwsze pół roku 2,35 mln podróżnych, w tym ponad 440 tys. osób korzystających z połączeń kolejowych. Dla porównania dodał, że przez pierwszych sześć miesięcy ub. roku odprawiono w Medyce 1,05 mln osób – poinformował ppor Piotr Zakielarz, rzecznik BOSG.

Pomoc uchodźcom

Ponad 90 procent podróżnych (2,78 mln) wjeżdżających do Polski przez podkarpackie przejścia graniczne w pierwszej połowie roku to obywatele Ukrainy. Zdecydowana większość to kobiety z dziećmi i osoby starsze uciekające przed wojną. Jako pierwszych na granicy uchodźcy spotykali funkcjonariuszy Straży Granicznej. Każda osoba niosła za sobą trudną historię, dlatego kluczowe było wsparcie  potrzebujących już od pierwszej chwili. Wielu funkcjonariuszy angażowało się również w pomoc uchodźcom poza służbą – mówi ppor. Piotr Zakielarz.

Zatrzymani przestępcy oraz fałszywe dokumenty

Pomimo ogromnej fali uchodźców na granicy, funkcjonariusze SG nieprzerwanie realizują swoje ustawowe zadania. Sprawdzają tożsamość podróżnych, autentyczność dokumentów. Dane osób przekraczających granicę sprawdzają w krajowych i międzynarodowych bazach. W pierwszej połowie 2022 roku podkarpaccy strażnicy graniczni zatrzymali ponad dwieście dwadzieścia osób poszukiwanych przez krajowe i zagraniczne służby. Wśród nich było też kilkudziesięciu przestępców poszukiwani przez Interpol. Mundurowi ujawnili także prawie 500 fałszywych dokumentów. W większości były to dokumenty komunikacyjne oraz odbitki stempli kontroli granicznej.

 

Skradzione samochody

W pierwszej połowie roku zatrzymano 72 pojazdy różnego typu pochodzące z przestępstw, o łącznej szacunkowej wartości 4,1 mln złotych. W zdecydowanej większości były to ujawnienia dokonane podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski do Ukrainy. W pierwszej połowie 2021 roku zatrzymano o 3-krotnie mnie pojazdów (25 szt.).

Migracja na granicy zielonej na wyższym poziomie

Podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili ponad sto pięćdziesiąt prób nielegalnego przekroczenia granicy z Ukrainy i Słowacji. Jest to ponad 2,5-krotny wzrost w stosunku do roku ubiegłego. W ujawnianiu zdarzeń ogromne znaczenie ma nowoczesny sprzęt SG, w tym uruchomiony na początku roku system perymetryczny (system czujników oraz kamer informujących o zdarzeniach występujących na granicy). Sprawców nielegalnych przekroczeń ujęto, byli to głównie ob. Ukrainy, Bangladeszu, Afganistanu, Nepalu oraz Pakistanu).

Bieszczadzki Oddział  SG ochrania ok. 340 km odcinek zewnętrznej granicy UE z Ukrainą oraz 134 km odcinek granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu znajdują się drogowe, kolejowe oraz lotnicze przejścia graniczne, w tym jedne z największych w Polsce, tj. w Medyce oraz Korczowej. Ponad 2 tys. funkcjonariuszy realizuje tutaj zadania związane głównie z ochroną granicy oraz odprawą graniczną.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska