25 stycznia 2019

zdj. archiwum WSPiA

Prawie milion złotych otrzymała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa na realizację zadań w zakresie Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Inicjatywa realizowana przez uczelnię już od 10 lat została doceniona i wyróżniona przez ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju działającego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademia działa w prawie 60 szkołach ponadgimnazjalnych w 9 największych miastach Podkarpacia. Dzięki dofinansowaniu uczelnia obejmie edukacją dodatkową uczniów z Rzeszowa, Krosna, Niska, Stalowej woli, Łańcuta, czy Jasła. Jej inicjatorem jest rektor uczelni – prof. Jerzy Posłuszny. Jak mówi, Akademia powstała po to, aby kształtować etyczne i praworządne działania młodzieży.

Tematyka zajęć jest bardzo rozległa. Od aktualnej bardzo dziś mowy nienawiści, przez zagrożenia w sieci, po kradzież tożsamości. – mówi mł. inspektor Konrad Wolak, były pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Rzeszowie

Do tej pory uczelnia na działania w ramach akademii pozyskała 1 mln 600 tys. zł. Zrealizowano ponad 2400 h zajęć, którymi objęto ponad 900 uczniów, nie tylko w miastach ale także w małych miejscowościach. Pozyskane aktualnie środki, czyli ponad mln zł pozwoli zorganizować zajęcia dla ponad 600 uczniów. – mówi Teresa Kubas-Hul, pełnomocnik Rektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

W strukturze Akademii powołane zostanie Podkarpackie Forum Rodziców. Projektem zostanie objętych ponad 270 rodziców. Tematyką tych spotkań będą aktualne zagrożenia młodego człowieka w tym: podniesienie świadomości zagrożenia i reagowania rodzica/opiekuna na narkotyki, dopalacze, odpowiedzialność prawna nauczyciela i rodzica wobec ucznia, procedury zgłaszania cyberprzestępstwa.Akademia to nie tylko zajęcia dla młodzieży ale także szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół z zakresu bezpieczeństwa w szkole, egzekwowania praw i obowiązków ucznia, odpowiedzialności karnej nauczyciela za niedopełnienie swych obowiązków. Zajęcia odbywają się w szkołach oraz laboratoriach WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

W ramach projektu uczelnia pozyskała dodatkowe fundusze na organizację kolejnych edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka oraz Podkarpackiego Młodzieżowego Święta Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Należy dodać, że Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka organizowany jest przez WSPiA od 10 lat jako element programu „Bezpieczna Przyszłość” i Objazdowego Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”.

Agnieszka Radochońska-Kloc