7 września 2020

Podkarpackie firmy, które ucierpiały w związku z pandemią Covid-19 starały się o bezzwrotną pomoc w formie grantu.

O wsparcie ubiegały się mikro i makro przedsiębiorstwa, których obroty z powodu pandemii spadły o 50 % .Dotacje na kapitał obrotowy otrzymało prawie tysiąc przedsiębiorstw, mówi prezes RARR Mariusz Bednarz.

W czasie składania wniosków o przyznanie dotacji pojawiły się problemy, za które jak mówi prezes agencji, odpowiedzialny jest system informatyczny.

Pieniądze na wsparcie pochodzą ze środków unijnych oraz z budżetu państwa. Z puli 40 mln – 12 mln  przeznaczono na branżę turystyczną.

 

Agnieszka Bojda