3 czerwca 2020

Dziś rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.: mają nie więcej niż 40 lat i posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej powyżej 13 tys. euro  – mówi Teresa Pamuła, dyrektor podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Agencja Restrukturyzacji będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy na Podkarpaciu złożyli prawie 200 wniosków.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska