4 marca 2022

Do miast partnerskich w Ukrainie płynie pomoc darów zebrana w Rzeszowie. To Lwów, Truskawiec, Iwanofrankiwsk, a stamtąd do innych miejscowości.

Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek powiedział w Radiu VIA, że świadczona pomoc jest wielostrumieniowa. Kierowana jest do tych, których przestankiem jest Rzeszów, do Ukraińców, którzy oczekują przed przejściami granicznymi i do tych, którzy pozostali w swoich domach w Ukrainie. Prezydent podziękował wszystkim mieszkańcom za ofiarność. Codziennie przygotowywane są transporty na Ukrainę – mówił w porannym programie.

Prezydent Fijołek powiedział, że miasto przygotowane jest na pomoc długogłową, by wesprzeć Ukraińców w poszukiwaniu pracy, a dzieciom zapewnić opiekę w przedszkolach czy szkołach.

Prezydent Rzeszowa powiedział w Radiu VIA, że ważne będą także działania integrujące Ukraińców z mieszkańcami miasta. Z organizacjami pozarządowymi przygotowywane są zajęcia dla dzieci, lekcje językowe, a na 13 marca zaplanowany został koncert charytatywny ze zbiórką środków finansowych na rzecz Ukrainy.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska