4 kwietnia 2022

Rzeszów podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Prezydent Konrad Fijołek powiedział w Radiu VIA, że organizacje pozarządowe to jedna z ważniejszych grup, z którymi miasto chce współpracować.

Prezydent w porannym programie, że zależy mu ta tym, by mieszkańcy czynnie włączali się w życie miasta, tworzyli je razem z administracją samorządową. W ten sposób budujemy społeczeństwo obywatelskie – mówił prezydent Fijołek

Prezydent Konrad Fijołek powiedział, że ma powstać centrum, które będzie zrzeszać organizacje pozarządowe i koordynować zakres współpracy. Dodał, że jest wiele obszarów, na polu których można wspólnie realizować działania.

Podpisano już umowy na realizację 60 projektów. Organizacje pozarządowe otrzymają dotację na realizację zadań publicznych z zakresu m.in. polityki społecznej, ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, integracji rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo.

Kolejna umowa zostanie podpisane dziś, a partnerem miasta ma być Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 'Dolina Lotnicza”.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska