7 października 2021

11 tys. studentów kształci się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Politechnice Rzeszowskiej, w tym około 3 tys. osób przyjęto na pierwszy roku studiów. W piątek 8 października odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Prof. Piotr Koszelnik, rektor politechniki powiedział w porannym programie Radia VIA, że uczelnia mocno odczuła okres pandemii. Nastąpił spadek nowo przyjętych studentów, dlatego w tym roku akademickim, jak zapowiedział, kształcenie prowadzone będzie w trybie stacjonarnym. Prof. Koszelnik podkreślał, że jest to istotne dla procesu kształcenia młodych osób, którzy uzyskując tytuł inżyniera uczelni technicznej zdobywają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także doświadczenie w procesach badawczych czego oczekują przyszli pracodawcy

Prof. Koszelnik powiedział, że Politechnika Rzeszowska realizuje szereg badań m.in. dla branży lotniczej. Uczelnia uruchomiła dodatkowe środki na zakup nowoczesnej aparatury, która pozwoli politechnice być konkurencyjną w zakresie realizowanych projektów.

Zakres prowadzonych badań przez Politechnikę Rzeszowską dostrzegany jest na świecie, co ma także odzwierciedlenie w światowych rankingach uczelni technicznych.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska