7 sierpnia 2019

Prawie 17 tys. wniosków o 500 plus trafiło do rzeszowskiego MOPS-u.

Wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do 18 roku życia przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów rodziny czy stan cywilny rodziców. Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych. Mówi zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rzeszowie Elwira Kochanowska – Pięciak. 

Aby uzyskać prawo do 500 plus na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2019 r.

Rodzice przyznają, że 500 plus jest dużym wsparciem dla domowego budżetu. 

Rzeszowski MOPS zapowiada, ze każdy kto złoży wniosek do końca sierpnia, będzie mógł liczyć na wypłatę świadczenia najpóźniej w październiku tego roku. Termin rozpatrzenia i wypłat wniosków złożonych we wrześniu przypada na koniec listopada 2019 roku. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową. Decyzja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest mailowo do wnioskodawcy.

Agnieszka Bojda