26 maja 2022

Ponad 5 tys. osób na Podkarpaciu pobiera świadczenie Mama 4+.

Program „Mama 4+”, zwany inaczej rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym wszedł w życie 1 marca 2019 r. Celem tego świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które nie mogły podjąć zatrudnienia lub z niego zrezygnowały, ponieważ poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci. Na Podkarpaciu pobiera je ponad 5 tys. osób.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci. O wypłatę świadczenia może ubiegać się również ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Maksymalna kwota wypłaty świadczenia to wysokość najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł brutto. RSU nie ma stałej kwoty, a to oznacza, że jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopłatę do wysokości najniższej emerytury – mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

RSU wypłacane jest na wniosek.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska