15 grudnia 2021

Jarosław, Jasło, Krosno i Nisko na realizację planów rozwoju otrzymają po około 15 mln zł. To kolejne z 29 zwycięzców w programie 'Rozwój lokalny”, które otrzymają wsparcie z Funduszy Norweskich i EOG.

Umowy, z samorządowcami podpisała w Rzeszowie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która podkreśliła, że Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast.

Wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart podkreśliła, że podpisanie umów to ważny moment z punktu widzenia realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w naszym województwie.

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) to specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Agnieszka Bojda