30 marca 2022

Rzeszów w roku 2022 przystąpił do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego” – edycja 2022.

Program skierowany jest do dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej lub wymagających wysokiego poziomu wsparcia, czyli dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, stale przebywającego w domu, czyli nie korzystającego z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Celem programu jest wsparcie uczestników w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poprawa funkcjonowania w życiu społecznym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Wnioski w sprawie przystąpienia do Programu można już składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26.

 

inf. pras.