8 września 2020

Fundacja Podaruj Miłość realizuje projekt pn. "Alpakoterapia – dogoterapia – reflksjologia- innowacyjne i nowatorskie formy rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami".

W ramach projektu prowadzone są zajęcia z zooterapi . Zadaniem objętych jest prawie 200 osób, mówi Natalia Sitek, prezes fundacji.

Celem projektu jest m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt współfinansowany jest z środków Marszałka Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Agnieszka Bojda