5 marca 2021

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 80 litrów/kg środków ochrony roślin podczas kontroli 2 pojazdów na przejściu granicznym w Medyce.

60 litrów środków ochrony roślin niewiadomego pochodzenia usiłował przemycić do Polski 30- letni ob. Ukrainy, mówi mł. aspirant Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 

 

W obydwu przypadkach dalsze postępowanie prowadzi Podkarpacki Urząd Celno- Skarbowy w Przemyślu.

Agnieszka Bojda