25 listopada 2018

Sześćdziesiąt młodych osób, poprzez złożenie przyrzeczenia przed Bogiem i Kościołem, stało się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Obrzęd ślubowania miał miejsce w Katedrze Rzeszowskiej. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzili także członkowie Akcji Katolickiej.

KSM oficjalnie w swoje szeregi przyjęło nowe osoby, które podczas Mszy św., które złożyły przyrzeczenie. Warunkami przystąpienia do obrzędu było m.in. ukończenie szesnastu lat, co najmniej roczna służba Bogu i społeczeństwu za pomocą KSM oraz regularne uczestnictwo w spotkaniach i rekolekcjach.

Młode osoby w obecności wiernych i ks. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątroby, złożyły następujące przyrzeczenie: Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Pełnoprawni członkowie KSM otrzymali legitymacje i odznakę z godłem stowarzyszenia.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym KSM, oraz Akcji Katolickiej, czyli stowarzyszenia ludzi świeckich, jednoczących się z hierarchią kościelną w realizacji celu duszpasterskiego kościoła. Podczas uroczystości dwudziestu dziewięciu nowo mianowanych prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej, odebrało nominacje na czteroletnią kadencje.

 

Fot : źródło KSM Diecezji Rzeszowskiej.

Arleta Blok