16 grudnia 2020

Przyłączenie tylko za obopólną zgodą. Takie stanowisko przyjęli rzeszowscy radni, w sprawie połączenia gminy Krasne ze stolicą województwa. Rada, w podjętej uchwale, zaproponowała harmonogram spotkań i konsultacji przedstawicieli obu gmin, na których mają zostać przedstawione wzajemne oczekiwania i ustalone zasady funkcjonowania połączonych samorządów. Prace przygotowawcze mają odbyć się w latach 2021-2023. Przyłączenie całej gminy Krasne, miałoby nastąpić z dniem 1 stycznia 2024 roku. 

Mirosław Kwaśniak, radny.

Radni zwracali również uwagę na korzyści finansowe, jakie przyniesie taki sposób połączenia obu gmin. Otrzymany bonus w wysokości ok 100 milionów złotych, pozwoli przeprowadzić inwestycje m.in. na przyłączanych do Rzeszowa terenach. Rada przyjęła również uchwałę w sprawie zmiany granic miasta. Dotyczy ona przyłączenia do Rzeszowa  Racławówki Doły z gminy Boguchwała i Malawy z gminy Krasne. Andrzej Dec, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa stwierdził, że uchwała ta kłóci się z przyjętym wcześniej dokumentem, dotyczącym prac nad przyłączeniem do Rzeszowa całej gminy Krasne.

Na decyzję rzeszowskich radnych zareagował Wiesław Kąkol, burmistrz Boguchwały, nazywając  uchwałę, próbą kradzieży części terenów gminy. Jednocześnie, burmistrz zapowiedział podjęcie kroków w celu przyłączenia Kielanówki i Racławówki do Boguchwały.

Piotr Mazurkiewicz