11 marca 2021

Państwowy Instytut Weterynarii poinformował o wystąpieniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).  Ognisko grypy ptaków stwierdzono w gospodarstwie komercyjnym, utrzymującym ponad 5 tys. indyków rzeźnych w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Wynik badania laboratoryjnego w sprawie fermy indyków potwierdził grypę ptaków podtypu H5N8, mówi Janusz Ciołek , podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, opublikował rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie podkarpackim, mówi Michał Mielniczuk, rzecznik wojewody.

 

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Choroba ta nie zagraża ludziom. 

 

 

 

 

W Polsce w bieżącym okresie jesienno-zimowym stwierdzono 45 ognisk u drobiu i 52 przypadki choroby u ptaków dzikich, na obszarze Unii Europejskiej  w tym czasie chorobę tą potwierdzono w większości krajów europejskich. AB.RV.

 

Agnieszka Bojda