12 lipca 2019

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to dokumenty o niezwykłej wartości historycznej i kulturowej.

Obrazują funkcjonowanie reżimów totalitarnych w tej części Europy. Powstały po to, aby zabezpieczyć, przejąć i zgromadzić w jednym miejscu akta komunistycznej bezpieki, które przed powstaniem IPN znajdowały się w wielu innych instytucjach. – W rzeszowskim archiwum znajduje się ponad trzy tysiące metrów bieżących materiałów archiwalnych, to ok. 750 tysięcy teczek, 17 metrów bieżących mikrofilmów, czyli ok. trzydziestu kilku tysięcy kompletów jacket diazo tj. kopii bezpieczeństwa i w tej chwili już prawie 330 metrów bieżących kartotek – mówi Dariusz Byszuk, naczelnik archiwum

Pierwsze teczki w rzeszowskim archiwum IPN zaczęto gromadzić w lipcu 2001 roku, kiedy do użytku oddano budynek przy ul. Słowackiego.

Dziś z mikrofonem Radia VIA odwiedzamy archiwum. Zaczynamy kwadrans po 8:00. 

Agnieszka Radochońska-Kloc