3 kwietnia 2020

Gmina Radomyśl Wielki przekazała blisko 50 tys. zł na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup aparatu do dializ dla oddziału zakaźnego.

Dotacja ma  związek ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-2019.

Od kilku dni byliśmy w kontakcie z dyrekcją szpitala, która wskazała najpilniejsze potrzeby sprzętowe. Taką okazał się aparat do dializ – mówi burmistrz Józef Rybiński, który 2 kwietnia, reprezentując Gminę Radomyśl Wielki przy kontrasygnacie skarbnika Leszka Jagody podpisał stosowną umowę z Józefem Więcławem, dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Jej przedmiotem jest udzielenie dotacji celowej w wysokości 48.600 zł przez radomyską gminę na zakup wspomnianego już aparatu do dializ.

Źródło: Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

Piotr Mazurkiewicz