14 czerwca 2019

W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja zatytułowana „Ratownictwo XXI wieku - Współczesne problemy i wyzwania”.

Wśród prelegentów byli: profesorowie, doktorzy, wybitni lekarze, osoby uznane w świecie medycyny oraz przedstawiciele służb mundurowych. Prelegenci skupili się głównie na urazach wielonarządowych do których dochodzi coraz częściej nie tylko na drodze, ale także podczas wypadków w rolnictwie. Oprócz zabezpieczenia funkcji życiowych podjęli tematykę znoszenia bólu u rannych osób, zwrócili uwagę na szybką diagnostykę przy udarach mózgu i zapobieganiu powikłaniom sercowym. Znalazł się też panel poświęcony dopalaczom i wykorzystaniu USG w karetkach. Organizatorom udało się także zaprosić prelegentów którzy przybliżyli uczestnikom zagadnienia dotyczące RODO.

W konferencji wzięli udział ratownicy, personel lekarski i pielęgniarski pracujący na szpitalnych oddziałach ratunkowych, także studenci ratownictwa i medycyny.

– Celem spotkania było pokazanie postępu, jaki się dokonał w ratownictwie – wyjaśnia Mariusz Jednakiewicz, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Ratownictwo medyczne to jednak nie same postępy. Są też problemy, które wciąż wymagają rozwiązania.

Ratownictwo to nie tylko karetka pogotowia, ratownicy są w policji i straży pożarnej, w wojsku i straży granicznej, stąd obecność na konferencji służb mundurowych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję do spotkania się, rozmowy o problemach współczesnego ratownictwa medycznego i wymiany doświadczeń.

Organizatorem konferencji „Ratownictwo XXI – Współczesne problemy i wyzwania” był Podkarpacki Instytut Ratownictwa oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie.

Małgorzata Lewicka-Kyc