3 lutego 2020

Do 17 lutego można zgłosić się do udziału w rekolekcjach.

Zgromadzenie Sióstr Serafitek z Rzeszowa zaprasza na trzydniowe rekolekcje dla dziewcząt. Tematem rekolekcji będzie sztuka podejmowania właściwych wyborów, a spotkania poprowadzi ks. Łukasz Heliniak. Zgłoszenia należy nasłać do 17 lutego. Rekolekcje odbędą się w Domu Sióstr Serafitek w Rzeszowie i potrwają od 21 do 23 lutego.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska