8 września 2021

Projekt „Serce w plecaku" jest realizowany przez Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości".

13 września 1914 roku kpt. Serafin Dobrzański, poprowadził do Krakowa, do Legionów Polskich, młodych mieszkańców ziemi jarosławskiej. Chcemy przypomnieć to wydarzenie mieszańcom ziemi jarosławskiej poprzez zorganizowanie rekonstrukcji historycznej, połączonej z wystawą oraz działaniami promocyjnymi, wpływającymi na świadomość historyczną mieszkańców Jarosławia i okolic.

Realizacja projektu polegać będzie na przeprowadzeniu rekonstrukcji wydarzeń z udziałem profesjonalnych grup rekonstrukcyjnych, uczniów jarosławskich szkół oraz partnerów. Chcemy pokazać wkład mieszkańców ziemi jarosławskiej w odzyskanie i utrwalanie niepodległości, przedstawić osoby i istotne wydarzenia, nie tylko z historii lokalnej.

Rekonstrukcja zostanie przeprowadzana symbolicznie 11 września 2021 r., 2 dni   przed rocznicą wymarszu spod jarosławskiego Sokoła grupy ochotników. Idea projektu będzie się zaś opierała na wydarzeniach od 1914 do 1939 r. (m.in. walki o Lwów, Bitwa Warszawska, tradycje przedwojennego Garnizonu). 

Patronat medialny nad wydarzeniem obejmuje Radio Via. 

Agnieszka Bojda