7 lutego 2020

W województwie podkarpackim odnotowano rekordowo niską stopę bezrobocia. Na koniec roku wynosiła ona 7,9 proc. Podkarpacie znalazło się także na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o wzrost PKB, mówi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

W całym kraju liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2019 r. wyniosła około 860 tys. osób, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak. 

Spadek liczby bezrobotnych poniżej miliona to efekt korzystnej sytuacji gospodarczej oraz skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych.

Agnieszka Bojda