19 listopada 2021

24 listopada rozpocznie się remont kładki pieszej nad potokiem Lubatówka pomiędzy ulicami Kard. S. Wyszyńskiego a R. Traugutta w Krośnie. Prace remontowe potrwają dwa tygodnie, do 8 grudnia. Podczas remontu kładka będzie całkowicie zamknięta.

Zakres robót remontowych:

  • rozbiórka istniejącego pokładu drewnianego,

  • wymiana na nowe skorodowanych elementów stalowych konstrukcji mostu min. dźwigary główne, poprzecznice, balustrada,

  • montaż nowego, zaimpregnowanego pokładu drewnianego,

  • czyszczenie powierzchni przyczółków z zanieczyszczeń oraz z luźnego i skorodowanego betonu,

  • naprawa ław podłożyskowych,

  • naprawa korpusu przyczółków – wykonanie opłaszczowania z prętów stalowych i betonu.

Źródło: UM w Krośnie

Piotr Mazurkiewicz