30 lipca 2018

W sierpniu zakończy się modernizacja odcinka linii kolejowej Boguchwała – Czudec. Koszt inwestycji to 52 mln złotych, z czego 33 mln to środki unijne. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę dofinansowania tej przebudowy.

Inwestycja została wykonana w trybie realizacja i refundacja. Oznacza to, że najpierw fundusze na przebudowę linii 106, odcinka Boguchwała – Czudec pochodziły z Polskich Linii Kolejowych S.A., a teraz dzięki podpisanej umowie Urząd Marszałkowi zrefunduje i wróci PKP większość poniesionych kosztów.

Remontowany odcinek wynosi 12 km. Dzięki przebudowie poprawiono przejazdy i zlikwidowano ograniczenia prędkości pociągów. W ramach umowy wybudowano także nowe przystanki poza tym odcinkiem.

Dzięki remontowi można było zwiększyć liczbę pociągów kursujących na linii Rzeszów – Jasło. Do tej pory na trasie kursowały 2 pary pociągów, od teraz jest ich 6. Rucha pasażerski na odcinku z Rzeszowa Jasła zwiększył się w lipcu o 70%.

Inwestycja została sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

Artur Sołek