20 kwietnia 2021

22 kwietnia, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego w rejonie ulicy Kraszewskiego w Jarosławiu.

W związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową publicznej drogi nr 111320R – ul. Kraszewskiego w Jarosławiu” firma STRABAG Sp. z o. o. zawiadamia o zamiarze wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez Starostę Jarosławskiego pismem znak K.7121.1.18.2021 z dnia 14.04.2021, zarejestrowanym w rejestrze pod pozycją 19/2021. Planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje się na dzień 22.04.2021r.

 

W załączeniu schemat tymczasowej organizacji ruchu.

 

OPIS

Nastąpi zamknięcie odcinka ul. Kraszewskiego, od ul. Grunwaldzkiej do ul. Baśki Puzon, z uwagi na głębokie wykopy i bliską zabudowę. Prowadzenie robót (ciężki sprzęt drogowy, samochody ciężarowe) przy jednoczesnym prowadzeniu ruchu samochodowego i pieszego byłoby bardzo niebezpieczne i zagrażało bezpieczeństwo użytkowników ruchu.

1.  Jadąc ul. Słowackiego będziemy mogli skręcić w ul. Grunwaldzką lub ul. Krakowską (zablokowana będzie jazda na wprost w ul. Kraszewskiego – kierunek Nisko). Możliwy dojazd do ul. Kraszewskiego objazdem przez ulice: Jana Pawła II, Konfederacką i Kościuszki. Możliwy wyjazd z ul. Kraszewskiego do ul. Jana Pawła II , ulicami Głowackiego i Sienkiewicza.

2.  Jadąc ul. Grunwaldzką będziemy mogli skręcić w ul. Słowackiego i jechać na wprost w ul. Jana Pawła II. Zablokowany kierunek Nisko – ul. Kraszewskiego (dojazd do ul. Kraszewskiego, jak w pkt. 1)

3.  Jadąc ul. Jana Pawła II będziemy mogli skręcić w ul. Słowackiego i jechać na wprost w ul. Grunwaldzką.  Zablokowany kierunek Nisko – ul. Kraszewskiego (dojazd do ul. Kraszewskiego , jak w pkt. 1)

Obowiązujący kierunek z pierwszeństwem:  Jana Pawła II – Słowackiego i odwrotnie Słowackiego – Jana Pawła II. Ulica Grunwaldzka będzie ulicą podporządkowaną.

Sygnalizacja świetlna będzie pracowała w trybie awaryjnym (pulsujące światło żółte), ruch będzie zorganizowany oznakowaniem pionowym.

Wykonawca uzgodnił z MZK, że przystanek na wysokości parku Baśki Puzon nie będzie obsługiwany przez komunikację miejską, aktywny będzie jedynie przystanek przy ORLENIE.

Źródło: Urząd Miasta Jarosławia

Piotr Mazurkiewicz