22 maja 2020

Zakład Karny w Dębicy włączył się w ogólnokrajową akcję szycia maseczek ochronnych w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga.

Tym razem pomoc dotarła do Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy oraz Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku.

W dniu 22 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy – ppłk Krzysztof Maźnicki wraz z Kierownikiem Działu Ewidencji – por. Marzeną Wulkowicz przekazali maseczki ochronne do Domu pomocy Społecznej w Sośnicy oraz Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku. Środki ochronne w liczbie po 500 szt. dla każdej z instytucji, zostały przekazane na ręce dyrektorów obu placówek opiekuńczych.

Już w kwietniu br. Zakład Karny w Dębicy włączył się w ogólnokrajową akcję szycia maseczek ochronnych w ramach programu Ministerstwa Sprawiedliwości #ResortSprawiedliwościPomaga.

W tutejszej jednostce realizowany jest program resocjalizacyjny „Szycie ratuje życie” w ramach którego skazani recydywiści penitencjarni oraz odbywający karę po raz pierwszy rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych. Do realizowanego programu włączonych zostało sześciu skazanych odbywających karę w dębickim zakładzie karnym oraz sześciu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie, którzy posiadają umiejętności szycia i odpowiednio zmotywowanych do podjęcia się pomocy innym.

Źródło: ZK w Dębicy

Piotr Mazurkiewicz