19 maja 2020

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Parku pod Dębem w Kosinie to dalszy ciąg inwestycji realizowanych w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut”.

Prace obejmują rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części Ośrodka Zdrowia, utwardzenie powierzchni gruntu z miejscami postojowymi oraz dostawę i montaż wyposażenia. Obiekt zyska nowy dach i ocieplenie. Zostanie także dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu Ośrodka przy byłym budynku przedszkola powstanie przestrzeń wspólna ze sceną taneczno-widowiskową, altaną, ścieżkami spacerowymi i ławkami.

Warto dodać, że w trakcie adaptacji na potrzeby żłobka jest budynek starego przedszkola, co także realizujemy dzięki środkom pozyskanym z dotacji. Efektem rewitalizacji Parku Pod Dębem oraz prac w starym budynku będzie miejsce, w którym zapewnimy opiekę maluchom – mówi wójt Jakub Czarnota.  Gmina myśli też o najstarszych mieszkańcach, bo właśnie w zmodernizowanym  budynku Ośrodka Zdrowia, który 30 lat czeka na adaptację, powstanie dzienny dom pobytu seniora.  

Na zakończenie prac wykonawca ma czas do kwietnia 2021 r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3,3 mln zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 65%.

Przy podpisaniu umowy obecni byli sołtys Ireneusz Tarała oraz radna Katarzyna Bujak. 

Źródło: Urząd Gminy Łańcut

Piotr Mazurkiewicz