9 marca 2021

O połowę spadła liczba gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim.

Jeszcze w 2010 r. na Podkarpaciu funkcjonowało ponad 2 tys. gospodarstw ekologicznych, działy wówczas 22 podmioty prowadzące przetwórstwo produktów ekologicznych, a województwo podkarpackie było przodującym regionem pod względem produkcji żywności ekologicznej. Powstał także Klaster Dolina Ekologicznej Żywności. Obecnie, jak wynika z danych Inspekcji Jakości Handlowej Rolno-Spożywczych, w regionie działa niespełna 1100 producentów.

Robert Pieszczoch, dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale powiedział w porannym programie Radia VIA, że powodem drastycznego spadku liczby gospodarstw ekologicznych są procedury i zmiana struktury gospodarstw.

Robert Pieszczoch powiedział, że obecnie, w gospodarstwach ekologicznych dominuje uprawa roślinna. Jego zdaniem nie są wykorzystywane możliwości w zakresie ekologicznej produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza w obszarze zielarskim. Tym bardziej, że Podkarpacie ze względu na swoją przyrodniczą specyfikę to dobre miejsce dla rozwoju tego segmentu rolnictwa ekologicznego.

26 marca odbędzie się konferencja on-line zatytułowana „Technologia uprawy roślin zielarskich”, którą przygotował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska