17 kwietnia 2020

Prezydent Rzeszowa podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty stałej rodziców dzieci uczęszczających do żłobków - poinformował rzecznik prezydenta Maciej Chłodnicki.

Opłata ta wynosiła 312 zł. Odpowiednia uchwała trafi na najbliższą sesję Rady Miasta 28 kwietnia. Wszyscy, którzy uiścili już opłatę będą mieć ją zaliczoną na poczet przyszłych płatności. Brak opłaty będzie obowiązywał od dnia zamknięcia żłobów – poinformował Maciej Chłodnicki w przesłanym komunikacie.

W Rzeszowie jest obecnie 9 żłobków, do których uczęszcza ok. 1300 dzieci.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska