13 czerwca 2019

Misja – ofiarność – zaangażowanie pielęgniarek i położnych w obronie niepodległości – tak brzmiał temat przewodni konferencji naukowej, która odbyła się dziś na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jej organizatorem była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Uczestniczyły w walkach o niepodległość, otaczały opieką ofiary powstań i walk, działały w ruchu oporu, towarzyszyły polskim żołnierzom na wszystkich frontach – mowa o pielęgniarkach, które dzięki swojemu zaangażowaniu i poświęceniu, również miały wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Celem dzisiejszej konferencji było przedstawienie uczestnikom tej działalności – mówi Anita Drążek Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Jak podkreślał dr hab. Zygmunt Pucko z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ –   tej grupie zawodowej poświęca się najmniej miejsca na kartach historii.

Podczas konferencji, poruszano także tematy związane z kształceniem pielęgniarek i położnych, które rozwinęło się na przełomie XIX i XX wieku. Jak mówi Bogusława Kaczor-Pyter Przewodnicząca Komisji Etyki Okręgowej Izbi Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie – Rozwój takich nauk jak biologia i medycyna oraz postęp techniki skutkowały zmianą kształcenia lekarzy i pielęgniarek.

Osoby, które nie uczestniczyły w konferencji. Mogą zapoznać się z losami pielęgniarstwa dzięki Wirtualnemu Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego – http://www.wmpp.org.pl/pl/

Muzeum jest próbą przedstawienia dziedzictwa, utrwalenia pamięci i wdzięczności za dokonania pielęgniarek i pielęgniarzy.

Arleta Blok