24 listopada 2020

Do 24 grudnia został wydłużony termin przyjmowania wniosków o przyznane pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Pierwotnie wnioski można było składać do 24 listopada. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł – mówi Andrzej Kraska, z-ca dyrektora podkarpackiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie mogą otrzymać też rolnicy i ich małżonkowie prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł – dodaje dyrektor Kraska.

Pomoc na „małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny” przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Pozyskane pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, zakup oraz instalację maszyn.

250 tys. zł na założenie biznesu na wsi – trwa nabór wniosków

Do 30 listopada  ARiMR przyjmuje wnioski od tych rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” finansowaną z PROW na lata 2014-2020.  

O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy – 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska