3 listopada 2021

Emerytura po 35 latach pracy w przypadku kobiet i 40 latach pracy w przypadku mężczyzn. Tak proponuje 'Solidarność”. Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych jest już na liście ustaw, które czekają w Sejmie.

Roman Jakim, przewodniczący regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność podkreślał w Radiu VIA, że proponowany rodzaj emerytury ma być wyborem, a nie koniecznością.

Na razie projekt nie określa szczegółowo sposobu naliczenia emerytury stażowej. Jak powiedział Roman Jakim, z założenia,  w naliczeniu emerytury stażowej mają być uwzględnione okresy składkowe i nieskładkowe.

Szczegóły projektu mają być dopracowane w parlamencie. Nasz poranny gość dodał, że należy spodziewać się także projektu ustawy zgłoszonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Roman Jakim liczy na to, że emerytury stażowe zostaną przyjęte przez parlament i uda się je wprowadzić w życie w 2022 roku.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska