25 listopada 2021

"Stoi przed nami wiele zadań i wiele wyzwań" - mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

W rozmowie z Aleksandrą Mieczyńską minister Henryk Kowalczyk mówi o przyszłości polskiego rolnictwa, a także wyzwaniach i celach, jakie stoją przed resortem, którym kieruje.