5 marca 2021

Podczas spotkania została poruszona między innymi problematyka obecnie prowadzonych prac planistycznych w mieście.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów rozmawiali z p.o. prezydenta Rzeszowa Markiem Bajdakiem o problemach przestrzennych Rzeszowa oraz możliwościach stworzenia w mieście procedur zapewniających właściwy ład przestrzenny.

Podczas spotkania została poruszona między innymi problematyka obecnie prowadzonych prac planistycznych w mieście. Uczestnicy podkreślili potrzebę uchwalenia planu miejscowego w rejonie Kopca Konfederatów oraz wyrazili troskę o przyszłość również doskonale zaprojektowanego planu „Temida” przy ul. Dołowej, gdzie miały znaleźć lokalizację siedziby obu sądów – rejonowego i okręgowego. Przedstawili także opinię względem kontrowersyjnego wg nich planu miejscowego przy al. Witosa i ul. Wyspiańskiego w sąsiedztwie stadionu Resovii.

Obie strony zgodziły się, że najpilniejszym zadaniem powinno być powołanie w strukturze urzędu nowej funkcji Architekta Miasta. Jego kompetencje polegałyby na opracowaniu głównych zasad i celów polityki przestrzennej miasta.

Pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak przyznał, że miasto powinno jak najszybciej podjąć działania mające na celu uporządkowanie polityki przestrzennej i wraz z przedstawicielami architektów uzgodnił powołanie zespołu, który szczegółowo określiłby zadania, kompetencje i miejsce Architekta Miasta.

 

Iwona Kosztyła