18 marca 2022

W ubiegłym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu wpłynęło 359 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych. Pozytywnego rozpatrzenia doczekało się 230 z nich.

Rozdysponowano kwotę 9.392.000,00 PLN.  Jakimi kryteriami kierowała się komisja przyznająca dotacje, o tym w materiale Piotra Mazurkiewicza.

Pełną listę dotacji, można znaleźć na stronie wuozprzemysl.pl 

 

Piotr Mazurkiewicz