8 czerwca 2020

O godzinie 9.00 uczniowie przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego.

W IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie wszytko już gotowe. Nauczyciele przeszli odprawę, a uczniowie wchodzą już do budynku – powiedziała nam tuż po godz. 8 dyrektor szkoły Danuta Sępień. W IV LO do matury przystępuje 361 uczniów, 1 osoba z powodu choroby nie mogła pisać dzisiejszego egzaminu.

O godz. 9 rozpocznie się egzamin z języka polskiego w części podstawowej, a o godz. 14 uczniowie będą pisać poziom rozszerzony. W tym roku na maturze nie będzie obowiązkowych egzaminów ustnych. Egzaminy ustne zdawać będą tylko nieliczni chętni, głównie ci, którzy zamierzają studiować poza Polską i muszą przedstawić wynik z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię. W IV LO taki egzamin będzie zdawać 1 uczeń.

Podczas egzaminów należy przestrzegać wytycznych sanitarnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska