24 czerwca 2021

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Strzyżowie, zorganizował wojewódzki konkurs plastyczny na temat „św. Józef- Strażnik Rodziny, Szkoły, Kościoła i Ojczyzny.

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Strzyżowie był organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego. Tematyka konkursu dotyczyła postaci św. Józefa, adresatami konkursu byli uczniowie kształcenia specjalnego mówi Beata Potwora, dyrektor ośrodka.

 

Celem konkursu było m.in. pogłębianie wiedzy na temat postaci św. Józefa oraz rozwijanie aktywności twórczej, mówi Beata Pałka, koordynator konkursu.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie z 10 placówek z terenu naszego województwa. Wszyscy uczestnicy zmagań plastycznych otrzymali nagrody. 

Agnieszka Bojda