2 września 2020

Województwo podkarpackie rozpoczęło realizację kolejnej edycji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch +" 2021. Budżet programu utrzymany jest na poziomie 450 mln zł w skali całego kraju.

W konkursie wprowadzono szereg zmian, których celem jest zwiększenie liczby powstających miejsc opieki oraz ułatwienie realizacji zadań przez beneficjentów, mówi Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

 

Aby ułatwić beneficjentom wzięcie udziału w konkursie Maluch+, Wydział Polityki Regionalnej 4 września br. przeprowadzi videokonsultacje o charakterze instruktażowym, informuje Małgorzata Dankowska, dyrektor Wydziału Polityki Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. 

 

Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego , które dotychczas nie mają instytucji opieki dla dzieci do lat 3 a także do podmiotów niepublicznych Wnioski o udział w programie można składać od 7 września. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej PUW w zakładce „Maluch+”.

Agnieszka Bojda