25 lutego 2022

1 marca rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych miejskich szkół podstawowych w Jaśle. Trwać będzie ona do 25 marca, przy czym zapisy odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej.

Na terenie Jasła znajduje się dziewięć miejskich szkół podstawowych. Są to:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. P. Skargi 10

 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Czackiego 2

 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. W. Pola 9

 • Szkoła Podstawowa nr 7, ul. św. Jana z Dukli 64

 • Szkoła Podstawowa nr 6 w ZSM nr 1, ul. Rafineryjna 3 a

 • Szkoła Podstawowa nr 11 w ZSM nr 2, ul. Mickiewicza 108

 • Szkoła Podstawowa nr 12 w ZSM nr 3, ul. Szkolna 38

 • Szkoła Podstawowa nr 8 w ZSM nr 5, ul. Sobniowska 58

 • Szkoła Podstawowa nr 10 w ZSM nr 6, ul. Lwowska 36

 

Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły muszą:

 1. wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/

 2. zalogować się

 3. zapoznać się z ofertą placówek

 4. wybrać szkołę

 5. wydrukować i podpisać wymagane dokumenty

 6. dostarczyć je do wybranej placówki

Uwaga: Dokumenty przesłane mogą być również prze ePUPAP.

 

Ważne informacje:

W pierwszej kolejności do dodanej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Szkoły i ich obwody (nazwy ulic przynależnych do danego obwodu) znajdują się pod adresem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xii-101-2019-z-dnia-24-czerwca-2019-r.html Jeżeli rodzic nie zapisuje dziecka do szkoły obwodowej, wówczas wybiera trzy inne placówki (o przyjęciu decyduje wówczas liczba punktów uzyskana w rekrutacji). W przypadku wolnych miejsc planowana jest rekrutacja uzupełniająca.

Kryteria dotyczące rekrutacji (jednolite dla całego Miasta Jasła):

 • dziecko mieszka na terenie Jasła

 • dziecko jest samotnie wychowywane przez rodzica lub jest objęte pieczą zastępczą

 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do wybieranej szkoły lub przedszkola, a w przypadku zespołu szkół do jednej z placówek wchodzących w jego skład

 • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców jest na terenie Jasła.

 

Uwaga: Jeżeli rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości i pytania dotyczące elektronicznej rekrutacji, prosimy o kontakt z wybraną placówką, bądź też z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle – tel. 13 44 86 335.

 

Urząd Miasta w Jaśle

 

Piotr Mazurkiewicz