27 lutego 2019

Ruszył program „Aktywny Samorząd”. Skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które mogą starać się o spore dotacje np. na sprzęt lub zdobycie wyższego wykształcenia.

Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego wnioski mogą składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Powiat Rzeszowski program Aktywny Samorząd realizuje od 2012 r. Z roku na rok przybywa osób chętnych, które z takiej pomocy finansowej chcą skorzystać. Bo, jak mówi Tomasz Tarnawski z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, program to dofinansowanie w ramach dwóch modułów, zależnych od stopnia niepełnosprawności danej osoby.

Moduł I zawiera m.in. specjalistyczne oprzyrządowanie do samochodu, bądź wyrobienie prawa jazdy.W ramach Modułu II można otrzymać dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym (np. do 3 tys. zł na czesne).

Dofinansowanie w ramach programu pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Maciej Szymański, dyrektor podkarpackiego oddziału PEFRON, mówi, że taka pomoc osobom niepełnosprawnym jest potrzebna. W ubiegłym roku utworzono 1600 stypendiów dla osób niepełnosprawnych. Jak dodaje Maciej Szymański, w tym roku program został rozszerzony o osoby głuche.

Osoby zainteresowane mogą już składać wnioski. W ubiegłym roku na program w województwie przeznaczono 6 mln zł. Maciej Szymański w tym roku spodziewa się większej kwoty.

Wnioski można składać od 1 marca. Studenci mają czas do 30 marca. Pozostali w ramach modułu 1 mogą składać wnioski do 30 sierpnia. Są one rozpatrywane na bieżąco. 

Agnieszka Radochońska-Kloc