3 marca 2021

Do 12 lutego 2021 roku gminy mogły składać wnioski o wsparcie dla obszarów popegeerowskich oraz o wsparcie dla gmin turystycznych, które poniosły straty budżetowe w wyniku pandemii koronawirusa W ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabory podsumowała wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart w czasie konferencji prasowej.

Ze wsparcia w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych skorzysta 27 gmin turystycznych, które odnotowały straty budżetowe w wyniku pandemii koronawirusa, poinformowała wojewoda podkarpacki, Ewa Leniart. 

 

Drugim narzędziem wsparcia był Fundusz Inwestycji Lokalnych, dedykowany gminom, na terenie których funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne.

 

Wnioski dotyczyły różnego przeznaczenia. Wsparcie finansowe objęło m.in. inwestycje z zakresu projektów wodno- kanalizacyjnych, budowy dróg wewnętrznych, potrzeba realizacji oświetlenia wewnątrz miejscowości. W naszym województwie są także wnioski, które zasługują na szczególną uwagę. Jednym z nich jest projekt przygotowany przez gminę Olszanica, o którym mówi Robert Petka, zastępca wójta gminy. 

W związku z dużym zainteresowaniem programem przygotowane są propozycje dotyczące jego kontynuacji i zwiększenia kwoty dofinansowania.

 

 

Agnieszka Bojda