4 stycznia 2022

Miasto Rzeszów będzie dotować usunięcie azbestu. Mieszkańcy mogą składać wnioski od 10 stycznia.

Dotacją objęte będą koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku – informuje rzeszowski magistrat.

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu. Winsoki będą przyjmowane do 31 stycznia.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl.

Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod nr tel. 17 875-41-83 oraz 17 875-41-86.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska