15 grudnia 2020

Podczas obrad XL sesji Rady Miasta Rzeszowa, radni uchwalili budżet na 2021 rok. Jego wysokość będzie rekordowa, bo wyniesie niespełna 1,8 mld złotych.

Zadania jakie w nim zaplanowano to m.in. zakup elektrycznych autobusów, budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, przebudowa układu ulic Siemieńskiego, Żółkiewskiego, Kochanowskiego, Batorego i Styki, budowa zespołu oświatowego na osiedlu Drabinianka oraz żłobka na Budziwoju. Ponadto, w uchwale budżetowej przewidziano budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego, modernizację stadionu miejskiego i budowę basenu na Matuszczaka. Kontynuowana będzie modernizacja podwórek.  8 milionów złotych, zdecydowano się  przeznaczyć na Rzeszowski Budżet Obywatelski. Wydatki majątkowe wyniosą 367 milionów złotych, co stanowi 20% wydatków ogółem. 

Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, 9 było przeciw. Wraz z budżetem, uchwalono również Wieloletnią Prognozę Finansową.

Piotr Mazurkiewicz