9 maja 2019

zdj. pixabay.com

Wnioski o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające "Mama 4+"cały czas są przyjmowane.

Mimo, iż przepisy obowiązują od 1 marcu, to już od połowy lutego oddziały ZUS zanotowały spore zainteresowanie tematem. – W woj. podkarpackim, po dwóch miesiącach obowiązywania programu „Mama 4+” wpłynęło prawie 3900 wniosków – mówi Agata Stępień, naczelnik wydziału świadczeń emerytalno-rentowych w rzeszowskim oddziale ZUS

W podziale na oddziały ZUS, których w kraju jest 43, rzeszowski jest na drugim miejscu. –W zdecydowanej większości osoby starające się o to świadczenie to panie w wieku od 60 do 69 lat – dodaje Wojciech Dyląg, rzecznik ZUS na Podkarpaciu

Świadczenie przysługuje matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Agnieszka Radochońska-Kloc