20 kwietnia 2022

Fot. Grzegorz Bukala / UM Rzeszow

Kolejne 33 organizacje pozarządowe odebrały umowy, na mocy których będą współpracować z miastem Rzeszów. Władze przeznaczyły na ten cel prawie pół miliona złotych.

To bardzo cenne, że organizacje tak mocno angażują się w pomoc i działanie na rzecz naszych wspaniałych mieszkańców. Działacie w różnych sferach, każda jest niezwykle ważna, każda pozwala budować społeczeństwo wrażliwe, serdeczne, gotowe do pomocy drugiemu człowiekowi – mówił Konrad Fijołek podczas spotkania z przedstawicielami NGO-sów, które odbyło się we wtorek w rzeszowskim ratuszu. Podkreślił, że różnorodność działań, jakie prowadzą organizacje jest niezwykle cenna. Wartość 43 umów dla 33 podmiotów to ponad 470 tysięcy złotych.

Halina Lubera, z Rzeszowskiego Klubu Amazonka podkreślała, że wsparcie miasta jest bardzo ważne dla jego działalności. Jesteśmy grupą wsparcia dla kobiet z nowotworem piersi, zrzeszamy około 100 pań w wieku od 28 do 85 lat. Nasze działanie to głównie wspieranie pań w rekonwalescencji, rehabilitacji i dalszym życiu oraz integracja – mówiła Halina Lubera. Jej organizacja otrzymała pieniądze na program działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a w szczególności schorzeniom sercowo–naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy oraz na rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla podopiecznych.

Ryszard Cebula, prezes Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych zwrócił uwagę, że jego organizacja zrzesza około 3000 osób, a dzięki wsparciu miasta oraz PFRON-u i ludzi dobrej woli może znacznie więcej. Nie tylko podbijamy legitymacje, ale organizujemy m.in. świetne zajęcia rehabilitacyjne, językowe, taneczne, szkolenia oraz sesje wyjazdowe – mówił prezes Cebula.

Łącznie w tym roku umów pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi jest już 108, a Rzeszów na ten cel przeznaczył w sumie ponad 1 mln 600 tys zł.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska