26 marca 2020

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wstrzymuje prowadzonych inwestycji. Zgodnie z planem trwają prace przy drodze ekspresowej S-19 a także innych budowach.

Nie wstrzymujemy i nie zamykamy budów. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki – informuje Bartosz Wysocki z GDDKiA oddział w Rzeszowie. 

Trwają zatem prace m.in. przy trasie S-19. Obecnie na większości odcinków prowadzone są prace przygotowawcze polegające m.in. na wycince drzew, odhumusowaniu, pracach przy nasypach i wykopach. Szybko posuwają się również roboty przy budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Lekka zima sprawiła, że wykonawca wyprzedza wcześniej przyjęty harmonogram. Jeżeli tempo prac się utrzyma, to droga oddana zostanie jeszcze w tym roku. 

GDDKiA oddział w Rzeszowie, prowadzi również przygotowania do kolejnych inwestycji. Otwarto oferty w przetargu na budowę mostu przez potok Pielnica w Zarszynie, w ciągu DK28. Swoje oferty złożyło trzech wykonawców. 

Źródło zdjęcia: GDDKiA Rzeszów 

Piotr Mazurkiewicz