10 marca 2021

Są wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic miasta Rzeszowa, które rozpoczęły się 8 lutego 2021 r. i zakończyły 28 lutego 2021 r.

Konsultacje dotyczyły przyłączenia do Rzeszowa: części sołectwa Racławówka z gminy Boguchwała, sołectwa Kielanówka z gminy Boguchwała oraz sołectwa Malawa z gminy Krasne, mówi Artur Gernand z Biura Prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany granic zostanie skierowany na najbliższą sesję Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się pod koniec marca. Jeśli radni przyjmą ten projekt, miasto przygotuje wniosek o zmianę granic, który zostanie złożony u wojewody podkarpackiego. Wojewoda, po zaopiniowaniu wniosku, przekaże go do Warszawy. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany granic podejmie Rada Ministrów do końca lipca.

Agnieszka Bojda